Architectuur
Biobased Economy
Communication & Multimedia Design
ICT
Innovaties (vernieuwende ideeën) in de bouw
Maintenance Management
Ontwerp- en productietechniek
Rakettechnologie
Robotica & grippertechnologie
Smart Energy
Speakers en mediaplayers
Windenergie 

Architectuur
Bij architectuur leer je gebouwen te ontwerpen en technisch uit te werken. Zodat ze functioneel zijn voor hun gebruikers. Maar ook de juiste uitstraling hebben. Hoe doe je dat? Wat betekent dat voor het ontwerp? Welke ruimtes moeten waar in het gebouw een plek krijgen? Welke materialen kun je het beste gebruiken en hoe past een gebouw in de omgeving? Binnen deze richting zijn veel onderzoeksonderwerpen mogelijk waarbij we je kunnen helpen.

Voorbeelden van onderzoeksvragen:
Hoe kun je door de vorm van het gebouw iets zeggen over de functie ervan?
  Kijk eens naar een gebouw in je eigen omgeving en onderzoek wat de architect met het
  ontwerp heeft bedoeld.
- Moet een gebouw in zijn omgeving “op gaan” of moet je juist het contrast opzoeken?
  Waarom?
- In de loop van de geschiedenis zijn verschillende bouwstijlen gebruikt. Welke stijl hoort
  vooral bij welke periode?
  Kun je dat nog terugzien aan bepaalde gebouwen? En wat als je het nabootst?

Kenmerken:
Raakvlak met de vakken: Natuurkunde, wiskunde, management en organisatie, tekenen
Duur begeleiding: 3 Dagdelen
Periode: September – maart
Wordt verzorgd door: Opleiding Bouwkunde
Locatie: Avans Hogeschool Tilburg

Terug naar boven

 

Biobased Economy
Steeds meer overheden en bedrijven investeren in de overgang naar een economie die steunt op duurzaamheid: de biobased economy. In een biobased economie werken we met grondstoffen waarvan regelmatig nieuwe voorraden beschikbaar komen. Liefst gebruik je ook de bijproducten die ontstaan tijdens bewerkingsprocessen. Een bedrijf als SuikerUnie haalt suikerbieten van de akkers en zoekt manieren om er zoveel mogelijk suiker uit te halen. Daarbij ontstaan reststoffen waar we ‘vanaf moeten’. Een deel van de suikerbiet wordt dus niet optimaal gebruikt. In het ideale biobased proces kijk je opnieuw naar de suikerbiet, om dat optimale gebruik te bepalen. Bouwen en construeren met duurzame materialen noemen we “Biophilia” en “Biomimicry”.

Ook ondernemerschap komt aan bod: Biobased  is een nieuwe manier van “sourcing”, produceren en hergebruik maken van materialen.

Voorbeelden van onderzoeksvragen:
- Welke restproducten zitten er in een suikerbiet?
- Welk chemisch proces is er nodig om van een restproduct een bruikbaar product te
  maken?

Kenmerken:
Raakvlak met de vakken: Biologie, scheikunde, wiskunde, economie
Duur begeleiding: 3 Dagdelen
Periode: September – maart
Wordt verzorgd door: Major Biobased TeCh, behorend bij de opleidingen Chemie en Chemische Technologie; Centre of Expertise Biobased Economy, Lectoraat Biobased Energy, Lectoraat Biobased Products
Locatie: Avans Hogeschool Breda

Terug naar boven

 

Communication & Multimedia Design
Hoe zet je vormgeving en techniek doeltreffend in om effectief te communiceren? Vooral bij interactieve media-toepassingen? Om oplossingen te bedenken moet je zowel creatief kunnen denken als een ontwerper als analytisch naar processen kunnen kijken als een ICT’er.

Voorbeeld van ondezoeksvragen:
Welke multimedia zet je het beste in om een bepaalde doelgroep te bereiken?
- Hoe interactief moet je zijn om de boodschap over te brengen?

Kenmerken:
Raakvlak met de vakken: Wiskunde, informatica, creatieve vakken, talen
Duur begeleiding: 3 Dagdelen
Periode: September – maart
Wordt verzorgd door: Opleiding Communication & Multimedia Design
Locatie: Avans Hogeschool Breda

Terug naar boven

 

ICT
Wat komt erbij kijken als je een website ontwikkelt? Of een game? Waar moet goede software aan voldoen? Technisch gezien én in de ogen van de gebruiker? Je duikt in de wereld van ICT en programmeren.

Voorbeeld van onderzoeksvragen:
Hoe bouw je in bijv. Java de beste website mét webshop voor een klant?
- Welke game zou binnen een jaar net zo populair kunnen zijn als Mario Brothers en hoe
  maak je deze?
- Welke sociale site zou nog beter dan Facebook kunnen zijn?

Kenmerken:
Raakvlak met de vakken: Informatica, wiskunde, Nederlands, Engels, tekenen
Duur begeleiding: 3 Dagdelen
Periode: September – maart
Wordt verzorgd door: Opleiding Informatica
Locatie: Avans Hogeschool Breda

Terug naar boven

 


Innovaties (vernieuwende ideeën) in de bouw
In de bouw welke verschillende partijen samen om gebouwen tot stand te brengen. Dat werd al jaren een beetje op dezelfde manier georganiseerd: iemand gaf een opdracht, een architect maakte een ontwerp, iemand anders rekende de technische details uit. Een constructeur keek of het allemaal wel stevig was en een aannemer ging het vervolgens bouwen. Als een gebouw eenmaal staat moet het onderhouden en beheerd worden. Tegenwoordig wordt er meer en meer samengewerkt tussen al deze partijen. Wat kun je samen doen? Kun je in je ontwerp al rekening houden met de kosten voor het beheer later? Bijvoorbeeld wat betreft het energieverbruik? En kun je misschien kosten besparen door dingen beter op elkaar af te stemmen? Allemaal slimme nieuwe ideeën, ofwel innovaties, zijn daarvoor nodig. Ook als het gaat om materiaalgebruik. We moeten steeds meer rekening houden met onze omgeving en welke effecten het bouwen heeft op het milieu. Verantwoord omgaan met materialen. Ook daarin kun je innovatief zijn. Binnen het brede onderwerp ‘innovaties in de bouw’ kun je verschillende onderzoeken doen voor je meesterproef.

Voorbeelden van onderzoeksvragen:
Wat is duurzaam bouwen?
- Welke innovatieve materialen kun je toepassen in de bouw?
- Hoe kun je ‘levend groen’ toepassen in bouwkundige ontwerpen?

Kenmerken:
Raakvlak met de vakken: Natuurkunde, wiskunde, economie, management en organisatie
Duur begeleiding: 3 Dagdelen
Periode: September – maart
Wordt verzorgd door: Lectoraat Innovatie Bouwproces en Techniek
Locatie: Avans Hogeschool Tilburg

Terug naar boven

 

Maintenance Management
Vliegtuigen, energiecentrales, boorplatforms: alle technische systemen moeten worden onderhouden. Hoe groter en complexer het systeem, hoe belangrijker goed onderhoud wordt - en hoe moeilijker. Een raffinaderij, vliegveld of ziekenhuis kan niet zomaar worden stilgelegd, terwijl een onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd! Hoe organiseer je dit?

Voorbeelden van onderzoeksvragen:
Hoe kan je vaststellen of een component aan vervanging toe is?
- Onderzoek de corrosie van kunststofmaterialen door ozon
- Bedenk een manier om snel en eenvoudig een verlichtingskabel te vinden die onder de
  grond ligt (en vermoedelijk is verplaatst)
- Bedenk een oplossing voor de groenvoorziening rondom een energiecentrale waarbij
  funderingen en leidingen niet aangetast worden en alles toegankelijk blijft

Kenmerken:
Raakvlak met de vakken: Economie, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, management en organisatie
Duur begeleiding: 3 Dagdelen
Periode: September – maart
Wordt verzorgd door: Opleiding International Maintenance Management
Locatie: Avans Hogeschool Breda

Terug naar boven

 

Ontwerp- en productietechniek
Een werktuigbouwkundige werkt aan vrijwel elk product of machine. Denkt na over bedieningsgemak. Onderzoekt geschikte vormen en materialen. Besteedt aandacht aan communicatie. Je bedenkt slimme en innovatieve oplossingen. Je brengt mens en machine dichter bij elkaar.

Voorbeeld van onderzoeksvragen:
- Hoe kun je een machine zo  vormgeven dat deze makkelijk bedienbaar is?
- Wat betekent dat voor je ontwerpeisen?
- Duik eens in materiaaleigenschappen: waarom kies je voor bepaalde materialen?
  Welke zijn geschikt of juist niet? Op basis waarvan?

Kenmerken:
Raakvlak met de vakken: Wiskunde, natuurkunde
Duur begeleiding: 3 Dagdelen
Periode: September – maart
Wordt verzorgd door: Opleiding Werktuigbouwkunde
Locatie: Avans Hogeschool Breda

Terug naar boven

 

Robotica & grippertechnologie
Ken je die robotarmen in fabrieken die allerlei taken van mensen overnemen? Het ontwerpen en programmeren van deze armen, dat is het onderdeel van mechatronica waar we ons op richten. Deze armen doen het zware werk, maar ook het precieze. Ze zijn sterk, secuur en effectief. Mechatronica houdt zich bezig met onderdelen van werktuigbouwkunde, elektrotechniek en technische informatica. Zij ontwerpt de buitenkant en het binnenwerkt van zo’n arm en programmeert deze dusdanig dat de arm goed is aan te sturen.

Voorbeeld van onderzoeksvragen:
Welke sensoren, processoren/programmeertalen en actuatoren kies je  vanuit de wis-,
  natuur- en scheikunde) voor het sneller, intelligenter of b.v. lichter maken van de
  grijparmen?  
- Welke keuzes maak je m.b.t. uitvoering van energieoverdracht tussen mechanica,
  pneumatiek, hydrauliek en elektrotechniek?

Kenmerken:
Raakvlak met de vakken: Natuurkunde, wiskunde, scheikunde, informatica
Duur begeleiding: 3 Dagdelen
Periode: September – maart
Wordt verzorgd door: Lectoraat Mechatronica
Locatie: Avans Hogeschool Breda

Terug naar boven

 

Rakettechnologie
De naam “raket” wordt zeer vaak gebruikt in de ruimtevaart, maar wat is een raket nu precies? Hoe werkt een raket en hoe ontstaan stuwing en opwaartse krachten? Welke brandstoffen verbruikt een raket? Hoe kun je de opwaartse krachten meten?
Met behulp van de wetten van Newton, het bouwen van een waterraket en diverse metingen in het TECH-LAB krijg je antwoord op deze vragen. Onze docenten en studenten begeleiden jou in je zoektocht naar de ins en outs van een raket.

Voorbeelden van onderzoeksvragen:
- Hoe werkt een raket?
- Hoe ontstaat stuwing?
- Hoe ontstaan opwaartse krachten en hoe kun je deze meten?
- Welke brandstoffen verbruikt een raket?

Kenmerken:
Raakvlak met de vakken: Wiskunde, natuurkunde
Duur begeleiding: 3 Dagdelen
Periode: September – januari
Wordt verzorgd door: Opleiding Werktuigbouwkunde
Locatie: Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch

Terug naar boven

 

Smart Energy
Smart Energy gaat over de opwekking, het vervoer en het verbruik van energie op een duurzame wijze (wind, water, zon).
Hierbij komen zaken kijken als: elektronica, software die is ingebouwd in apparatuur, industriële automatisering en elektrische energietechniek.
Thema's binnen ‘slimme energie' zijn bijvoorbeeld elektrisch rijden, het energiezuinig maken van een industriële productielijn of het ontwikkelen van energiezuinige apparaten.

Voorbeeld van onderzoeksvragen:
- Hoe verbruik je zelf opgewekte energie op een efficiënte manier in je eigen huis?
- Hoe wek je energie duurzaam op, wat is de beste methode?
- Hoe vervoer je energie, hoe sla je het op?
- hoe smart  zijn ‘Smart Grits’?

Kenmerken:
Raakvlak met de vakken: Wiskunde, natuurkunde
Duur begeleiding: 3 Dagdelen
Periode: September – maart
Wordt verzorgd door: Opleiding Elektrotechniek
Locatie: Avans Hogeschool Breda

Terug naar boven